Sammen om kontroll
Vi har etablert samarbeid med Global Maritime som er et av Norges ledende maritime selskap innen engineering og kontroll. Global Maritime er godkjent foretak for kontroll av alle typer fartøy og sertifisert for førstegangskontroll og periodisk kontroll for de aller fleste typer løfteutstyr.
Vi i Lomar teknologi utfører på vegne av, og i nært samarbeid med Global Maritime en rekke kontroller i de to nordligste fylkene Nordland og Troms & Finnmark.

Relaterte
artikler