OM OSS

I Lomar Teknologi ønsker vi å bidra til å utvikle neste generasjon marin industri til å nå internasjonale bærekraftsmål og sikre lønnsomme og motiverende arbeidsplasser for våre kunder og for vårt eget selskap.
 
Vi gjør dette gjennom å ta i bruk vår kunnskap, oppfinnsomhet og positive tilnærming til det nye og ukjente. Vi er ikke redde for å ta føring i en ny tid, men ser dette som en unik mulighet til å bygge opp en sterk bedriftskultur med stolthet. 
 

For å imøtekomme både egne og bransjens utfordringer, og samtidig være godt rustet til å møte endringene bransjen står overfor,  har vi lansert en strategi som følger.

Salg og oppdrag
Oppdragene er selve fundamentet for vår virksomhet og da må også fokuset og våre prioriteringer tuftes ut fra hva som skal til for å vinne de riktige oppdragene, og ikke minst sørge for at vi skaper lønnsomhet i oppdragene. Dette gjør vi gjennom å skape verdi i oppdragene våre, både for kunden, samfunnet og for vårt selskap.

Bærekraft
I vår visjon står det at vi ved å forstå våre kunders behov skal vi realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å bidra. Skal vi lykkes med dette, må vi også ta inn over oss de omveltningene den marine bransjen står overfor. Vår evne til å sette teknologi, prosess og menneske sammen til effektive, gode og bærekraftige løsninger er nøkkelen for fremtidig økonomisk vekst.

Digitalisering
Som et seriøst og fremoverlent utviklingsselskap i Norge ønsker vi å ligge i front på digital innovasjon og utvikling. Vi skal gå i  dialog med kunder og samarbeidspartnere for å skape nye og effektive digitale produkter som gir gevinster både til kunder, næringen og miljøet. Vi vil også ta initiativ til et tettere samarbeid med våre konkurrenter på dette området. Digitalisering og bruk av ny teknologi vil videre effektivisere deler av næringen.

Samarbeid
Det er en klar trend at de store prosjektene stadig blir mer komplekse. Dette krever også stadig mer av de som er satt til å lede og styre oppdragene våre. Det stiller enda større krav til fagkompetanse, men kanskje vel så viktig er relasjonskompetansen og evnen til å danne et godt samarbeidsklima mellom alle aktørene i prosjektet og verdikjeden. De ulike aktørene i næringen må samhandle på en helt annen måte enn tidligere og vi må evne å tenke felles mål fremfor kun på egen gevinst. Dette er noe våre kunder vil både kreve og forvente i større grad fremover.

Våre hovedgrep
I vår strategi har vi beskrevet noen utvalgte områder vi må lykkes for å få realisert våre driftsmål;

  • Aktivt utvikle samarbeidsformer med noen utvalgte kjernepartnere.
  • Tilrettelegge for digital innovasjon og utvikle nye forretningsmodeller, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.
  • Utvikle fleksible konsulentløsninger som sikrer lønnsomhet, rett kompetanse og riktig kapasitet.

TA KONTAKT

JENS ANDRÉ NORTHUN

Daglig leder

Mobil: +47 413 67 700