innovasjoner til havs

Vi leverer rådgivning basert på vår brede erfaring innen prosjektledelse, kvalitetsledelse og produktutvikling. Våre ansatte er alle høyt utdannede i kombinasjon med flere års erfaring innen sitt fagfelt.

Vi leverer kontrollservice innen fartøykontroll for fiske- og lastefartøy samt kontroll av ulike typer kraner og annet løfteutstyr. Vi har etablert samarbeid med et av Norges ledende selskap innen maritim teknologi Global Maritime.

“Vår faglige tyngde er innen ledelse og maskin – og marin teknologi, men vi er også godt representert innen områder som, automasjon, maskinlæring og industrielle rettigheter”

Daglig leder, Jens André Northun

Vi er hele tiden på søken etter dyktige og motiverte fagfolk innen vår bransje.

Du får jobbe med framtidens marintekniske løsninger og samtidig nyte det gode øylivet i populære Lofoten.