VÅRE TJENESTER

RÅDGIVNING
TEKNISK KONTROLL

Vi har vår faglige tyngde innen maskin- og marin teknologi, men vi er også sterkt representert innen områder som energiteknikk, automasjon, maskinlæring, datateknikk, matematikk, patentering og industrielle rettigheter.

Vi har stort fokus på å fremstå som en solid og seriøs aktør innen de tekniske fag og har etablert et HMS & kvalitets-system (LTMS) som vi er tar med oss inn i alle selskapets driftsfaser.