Teknisk kontroll

Vi leverer kontrollservice innen fartøykontroll for fiske- og lastefartøy samt kontroll av ulike typer kraner og annet løfteutstyr.

Vi har etablert samarbeid med et av Norges ledende selskap innen maritim -teknologi Global Maritime  som er godkjent kontrollforetak og utsteder av fartøyinstruks.

 Sammen kan vi tilby følgende:

Vi utfører krengeprøver på alle typer fartøy.

Vi utfører beregninger ved bruk av programvare fra  Hypet data AS.

Vi utfører kontroll i henhold til skjema KS-0322 (SDIR).

Vi utfører B1 kontroll av flere typer dekkskraner (SDIR).

Vi utfører tilsyn i henhold til skjema KS-0115 (SDIR).

Vi utfører lengdeoppmåling i henhold til rundskriv Serie-V (SDIR).

Vi utsteder plakat i henhold til KS-0302 (SDIR).

Vi gjennomgår tegningene og sender elektronisk.

Vi sender inn dokumantasjonen for godkjenning hos sjøfartsdirektoratet.

Vi utfører scanning av skrog og tilrettelegging for 3D-modellering og tegning.

Kontakt  oss for pris, gjennomføring av jobb og eventuelt andre servicebehov.

Mere detaljert informasjon om våre tjenester kommer. I mellomtiden er du velkommen til å kontakte oss for detaljer.

TA KONTAKT

JENS ANDRÉ NORTHUN

Daglig leder

Mobil: +47 413 67 700

I SAMARBEID MED: