ISO 9001 sertifisering

Vi er godt i gang med utvikling av vårt HMS-K  ledelsesystem som vi kaller LTKS. Vi har valgt å benytte selskapet Verify Sertifisering AS til å sertifisere vårt selskap i henhold til ISO 9001-2015. Innføringen av dette ledelsesystemet for kvalitet skal hjelpe oss med våre strategiske beslutninger for å forbedre vår samlede prestasjon og sørge for et solid grunnlag for initiativer til en bærekraftig utvikling.

De potensielle fordelene for oss som organisasjon som bruker av vårt ledelsesystem for kvalitet på denne internasjonale standard er:

  1. Evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller våre kunders krav og krav i lover og forskrifter.
  2. Bedre mulighet til å øke våre kunders tilfredshet med våre leveranser.
  3. Kunne ta bedre hensyn til risikoer og muligheter som angår vår bedrifts kontekst og mål.
  4. Evne til å vise samsvar med bestemte krav i ledelsesystemet for kvalitet.

 

Relaterte
artikler