Rådgivning

Vi leverer rådgivning basert på vår brede erfaring innen prosjektledelse, kvalitetsledelse og produktutvikling. Våre ansatte er alle høyt utdannede i kombinasjon med flere års erfaring innen sitt fagfelt.

Vår styrke er å finne innen fagene:

Vi tilrettelegger og gjennomfører vellykkede prosjekter med prosjektsystemet PRINCE 2 og i henhold til  ISO 21500.

Vi sikrer kvalitet i din drift gjennom bruk av vårt kontrollsystem og kan basert på innsamlede driftsdata utføre riktig service og oppfølging.

Vi utfører rådgivning og design av maskin-systemer, elektro og automasjon samt innen fartøyteknikk og flytende konstruksjoner i metall og betong.

Vi utformer patentstrategier, patentdokumentasjon, prosessoppfølging samt konkurrentanalyser,  porteføljeforvaltning og verdifastsettelse.

Mere detaljert informasjon om våre tjenester kommer. I mellomtiden er du velkommen til å kontakte oss for detaljer.

TA KONTAKT

JENS ANDRÉ NORTHUN

Daglig leder

Mobil: +47 413 67 700