Grønn energiteknologi

Vi er i gang med prosjektet Lomar Tide, et teknologiprosjekt som omhandler utvikling av et kraftverk for å utnytte tidevann til å produsere strøm. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Denne delen av prosjektet er delt inn i følgende hovedpunkter:

  • Utvikle en minimumsløsning
  • styrking av selskapets kompetanse innenfor marked og teknologi.

Det planlegges for pilotproduksjon i Gimsøystraumen i Lofoten og  parallelt jobber vi med å finne industripartner og kunde til vår fremtidige strømproduksjon.