Design og analyser

Vi utfører 2D-og 3D design samt produksjon av tegninger innen mekanisk/marin-design, samt innen bygg konstruksjon  inkludert underlag for NC- produksjon.

Vi benytter følgende programvarer innen mekanisk/marin design:

 • SolidWorks (3D)
 • Inventor (3D)
 • Creo (3D)

Vi utfører også FE-Analyser, både strukturanalyser og strømningsanalyser, og utfører  manuelle beregninger der det kreves.

Vi benytter oss av følgende programvare innen mekanisk analyse og beregninger:

 • Ansys (FEA)
 • SolidWorks Simulation (FEA)
 • MathCad (Manuelle beregninger)

Programvare for strømningsanalyser:

 • Ansys

Vi utfører design av bygg i  følgende programvare:

 • Tekla Structures (3D)
 • Revit (3D)

Vi utfører bygganalyser i følgende programvarer:

 • SAP 2000
 • StaadPro