Søkeresultat

Forskning og utvikling

Design og analyser

Vi utfører 2D-og 3D design samt produksjon av tegninger innen mekanisk/marin-design, samt innen bygg konstruksjon  inkludert underlag for NC- produksjon. Vi benytter følgende programvarer innen

Forskning og utvikling

Grønn energiteknologi

Vi er i gang med prosjektet Lomar Tide, et teknologiprosjekt som omhandler utvikling av et kraftverk for å utnytte tidevann til å produsere strøm. Prosjektet